Oskar och Oskar har det bra i förskoleklassen

Nu är våra grupparbeten kring Oskar klara och eleverna har redovisat sitt arbete för varandra. Vi har klistrat, sytt, målat, snickrat, gjort ritningar och skrivit. Det har varit kul att berätta för sina kompisar om sitt arbete. Vi har lärt oss om sömn, kost och vad vi behöver för att må bra.

Lgr 11:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet .Särkild under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

image

Täcket till Oskars säng behöver nålas innan vi syr.

image

Vi har skrivit en lista som talar om vilken mat vi ska sy till Oskar.

image

Våra redovisningar finns på vår dokumentationsvägg.

image

image

Här sover Oskar i sin nya säng.

image

Vi skriver ner vad vi behöver för att tillverka sängen.image

Här målar vi garaget till Oskars bil.

image

Vi diskuterar vilken mat Oskar ska ha och här tillverkar vi den.

image

Vi har pratat om goda matvanor och här har eleverna gjort en undersökning om deras frukostar.

 

Skogsvaktaren på besök!

imageimage

Inför vårt nya projekt om kroppen kom skogsvaktaren på besök, med sig hade han en liten figur. Skogsvaktaren behövde hjälp att ta hand om figuren som inte trivdes i skogen. Utifrån detta startade vi diskussionen om vad han behövde för att må bra.Här ser ni alla elevers tankekartor som vi vidare ska diskutera och fortsätta vårt arbete utifrån. image image image image image image
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Lgr11, s. 9).