Dubbelt så mycket!

image

image

Vi lade upp dubbelt så många saker på ena sidan. Om det är 6 på ena sidan måste man lägga 6 och 6 till på andra sidan. Så 12 är dubbelt så mycket som 6.

image

image

Vi pärlande ekorrar. Vi hade en ritning som vi följde. Vi lärde oss ritningar. Vi räknade hur många steg det var och så satte vi dit pärlor.

image

Vi har gjort en egen sång. Vi skrev på tavlan och så var det streck där vi skulle skriva.  Vi hittade på vilket djur, vilken frukt, vilket träd och vilken kroppsdel som skulle vara med. Vi gjorde om ”Ekorren satt i granen”. Det blev till exempel ”Ormen satt i busken”. Det var svårt. Ormen var rolig att skriva om. Jag tyckte att min sång blev jättebra. Vi sjöng alla tokiga sånger.

E som i ekorre!

image

image

På arbetspasset gjorde vi dubbelt så mycket. En ekorre fick dubbelt så mycket ekollon. Dubbelt är typ två här och fyra där för två och två är fyra.

image

Vi har målat ekorrar. Vi gjorde piccollage med ekorren. Vi fick hitta på vad ekorren gillade och var den bodde. Vi övade oss på E, allt började på E. Det var roligt att treorna kom hit och hjälpte oss med piccollage.

image

Vi har lånat bäcker på biblioteket. En om hästar och en om hockey. Det är roligt att läsa böcker. Man kan träna på att läsa.

image

Vi tittade på en bild. Vi hittade en cirkel, det var ögat. Den ljusa ekorren satt nedanför den mörka, vi räknade klor, ena svansen ser ut som en tvåa. Det är nog på vintern eftersom man ser spår i snön. Nosen var som en triangel.

(Vi letade matematik i en bild)

image

Vi byggde siffror. Jag har byggt en etta och en tvåa. Vi tränade på siffror och att räkna för vi räknade bitar.

 

Mycket på gång…

Denna vecka är det gul grupp från Månen och Raketen som bloggar. Eleverna har valt bilder och de har sagt vad som ska skrivas till varje bild.

image

En ny medicin till Skogsvaktaren. Vi skulle ta 3 ingredienser. Ekollon, svampar och löv. Det skulle inte vara lika många av sorterna. Någon annan hade 2 löv, 3 kottar och 4 svampar. Ekollon börjar på e. (Eleverna har arbetat med begreppen få, färre och färst).

image image

Vi har gjort lilla e av små stenar. Man kan göra e av snöre också. Vi har lärt oss hur namnen är när vi gör e. Elefant, Eva, Elton, Ella, el, Ester. Vi jobbar med bokstaven e.

image

Vi har ritat till ”alla får vara med”.  Vi ritade en bild. Man fick rita med en kompis. Vi samarbetade. (Eleverna har i par fått målat till vårt klassdokument)

image

Orden kommer från oss. Vi såg på en film, bokstavslandet. Vi satte på en tid och kom på många ord innan tiden tog slut. Vi har skrivit till några mer ord på L och E. ( Eleverna får, under 3 minuter, komma på ord som börjar på en bestämd bokstav).

image

Vi jobbade med lejonet Lejis. Vi skrev saker på L. Bilden är gjord av L-bokstäver. Vi skrev hans fru, hans barn, vad han tyckte om att äta. Han tyckte om lingonsylt. ( Eleverna har tränat på att göra piccolage).

Bokstavsskogen!

Denna veckan har vi startat arbetet med en egen bokstavsskog. Det var skogsvaktaren från äventyrspromenaden som gav oss ett nytt uppdrag. Syftet med detta är att eleverna på olika sätt får arbeta med bokstavsljuden och samtidigt vill vi väva in kunskap om olika saker som vi kopplar till bokstaven. Vi har jobbat lite extra med L-ljudet och samlat ord med L som begynnelsebokstav. På vår L-lista hittade Skogsvaktaren ordet lejon som han var nyfiken på och som vi nu forskat lite extra om på olika sätt.

Denna vecka är det GRÖN grupp som skrivit i bloggen. Det är elevernas ord och tankar som ni ser under bilderna. Vi försöker styra diskussionen till vad/hur vi har gjort och vad vi har tränat på. Vi har pratat med barnen om att de foton vi använt vid detta bloggtillfälle är våra egna och vi får använda dom som vi vill. Vi har valt att i vår blogg fokusera på lärandet och har därför inte med några ansikten. Senare kanske vi kommer att använda oss av bilder från tex internet och får då möjlighet att diskutera med eleverna hur vi får ta och låna bilder från internet.

Vi vill verkligen tacka för era kommentarer, det var spännande för era barn att se!

image

Detta är en skog. Vi målade en grotta. Vi målade ett hus.
Vi målade en vattenpöl. Vi tränade på att samarbeta. Vi jobbade i våra färggrupper.

image image image image

Vi gjorde lejon. Skogsvaktaren tyckte det blev bra med lejon i bokstavsskogen. Han hade tittat på våran L-lista.
Vi klippte trådar till lejonen. De var 12 cm. Vi lärde oss att knyta. Vi lärde oss att mäta.

image image

Vi skulle göra så att vi hade 7 ben tillsammans i gruppen. Vi räknade ben på lejon. Vi tränade på att räkna. Vi tränade på matte.

image

Vi lärde oss lite mer om lejon. Vi lärde oss fakta om lejon. Dom äter kött. Dom finns i Afrika. Om barnen inte skulle komma bort skulle dom följa mammans svans.

 

 

Spännande med äventyr!

Hej!
Nu har vi äntligen gått vår spännande äventyrsvandring på skubbet. Här berättar eleverna själva om promenaden och upplevelsen. Vad gjorde vi? Vad lärde vi oss? Hur lärde vi oss?

Lgr 11:
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

image

-Vi tömde i en deciliter vatten i en flaska. Det skulle bli Hälges medicin.
-Vi lärde oss decilitermåtten.
image

-Vi pratade färger på engelska.
-En färg var borta. Den satt på trollkarlens rygg. Den färgen hette purple.
-Vi lärde oss färger på engelska.
-Katten jamade om vi svarade rätt på färgerna.
image
-Vi gillade att gräva under marken. Under rätt färg fanns det något gömt.
-Vi tränade på att samarbeta.
image
-Vi målande saker som vi såg i skogen.
-Vi tränade på att tänka tillbaka på vad vi hade gjort i skogen.
-Vi tränade på att rita och skriva. Man målar finare och finare varje gång.

Äventyrsvandring i Skubbet!

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför vår äventyrsvandring på skubbet nästa vecka. För att kunna hjälpa Hälge Älg hade vi flera uppgifter att ta tag i. Vi behövde lära oss att samarbeta för att kunna ta oss förbi Glufsarna, lära oss mått för att kunna blanda till Hälges medicin, lära oss sjunga ”Blinka lilla stjärna” på engelska och vissa färger på engelska. Vi behövde också lära oss skifferskrift och hur några flaggor ser ut.

Detta är den del i vårt värdegrundsprojekt ”Vem är du? Vem är jag?”. Vi vill att eleverna ska få en ökad känsla för gruppen och lära sig att tillsammans med andra kan vi anta och lösa utmaningar. Våra värderiktningsord GLÄDJE, RESPEKT, NYFIKENHET, BEMÖTANDE och TRYGGHET ska genomsyra äventyret. Äventyret innefattar även andra ämnen som tex matematik, bild, NO, musik, engelska, geografi, idrott och hälsa.

Lgr 11:
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

img_13781
Det var spännande att leta efter ”something yellow”, ”something pink”…
img_06251
Vi provade oss fram med olika måttenheter och uppskattade hur mycket som skulle få plats i olika kärl.
img_02981
Här har några barn provat att skriva sina namn med skubbets hemliga skiffer.