Spännande med äventyr!

Hej!
Nu har vi äntligen gått vår spännande äventyrsvandring på skubbet. Här berättar eleverna själva om promenaden och upplevelsen. Vad gjorde vi? Vad lärde vi oss? Hur lärde vi oss?

Lgr 11:
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

image

-Vi tömde i en deciliter vatten i en flaska. Det skulle bli Hälges medicin.
-Vi lärde oss decilitermåtten.
image

-Vi pratade färger på engelska.
-En färg var borta. Den satt på trollkarlens rygg. Den färgen hette purple.
-Vi lärde oss färger på engelska.
-Katten jamade om vi svarade rätt på färgerna.
image
-Vi gillade att gräva under marken. Under rätt färg fanns det något gömt.
-Vi tränade på att samarbeta.
image
-Vi målande saker som vi såg i skogen.
-Vi tränade på att tänka tillbaka på vad vi hade gjort i skogen.
-Vi tränade på att rita och skriva. Man målar finare och finare varje gång.

Äventyrsvandring i Skubbet!

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför vår äventyrsvandring på skubbet nästa vecka. För att kunna hjälpa Hälge Älg hade vi flera uppgifter att ta tag i. Vi behövde lära oss att samarbeta för att kunna ta oss förbi Glufsarna, lära oss mått för att kunna blanda till Hälges medicin, lära oss sjunga ”Blinka lilla stjärna” på engelska och vissa färger på engelska. Vi behövde också lära oss skifferskrift och hur några flaggor ser ut.

Detta är den del i vårt värdegrundsprojekt ”Vem är du? Vem är jag?”. Vi vill att eleverna ska få en ökad känsla för gruppen och lära sig att tillsammans med andra kan vi anta och lösa utmaningar. Våra värderiktningsord GLÄDJE, RESPEKT, NYFIKENHET, BEMÖTANDE och TRYGGHET ska genomsyra äventyret. Äventyret innefattar även andra ämnen som tex matematik, bild, NO, musik, engelska, geografi, idrott och hälsa.

Lgr 11:
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

img_13781
Det var spännande att leta efter ”something yellow”, ”something pink”…
img_06251
Vi provade oss fram med olika måttenheter och uppskattade hur mycket som skulle få plats i olika kärl.
img_02981
Här har några barn provat att skriva sina namn med skubbets hemliga skiffer.